Ünlü Getronaganlılar (İçimizden birkaçı...)

Antranik Madoyan Mühendis
Aram Fındık Doktor
Ari Edirne Opera Sanatçısı
Arman Şirin Mühendis
Arman Vartanyan Yazar
Bedros Zobyan Mimar
Berç Çalıkman Ressam, müdür
Erol Sarafyan Ressam
Haçik Eram Mühendis
Hagop Gotoğyan Doktor (cilt uzmanı)
Hagop Mamigonyan Koro şefi, öğretmen
Hagop Mumcuyan Mühendis, yazar
Hagop Terzan Astronom
Harutyun Vaporcuyan Mühendis
Hırayr Ğazaryan Mühendis
Hovsep Sarafyan Mimar
Krikor Sahakoğlu Reklamcı
Mıgırdiç Margosyan Yazar
Minas Oflaz Tasarımcı
Nışan Nışanyan Doktor (ortopedist)
Nışan Yağubyan Mühendis
Nurhan Uzunyan Öğretmen, editör
Sarkis Baharoğlu Fotoğraf sanatçısı
Sarkis Keçyan (Zanku) Şair
Sarkis Paçacı Karikatürist
Seta Zağikyan Öğretmen, yazar
Silva Aynacıyan Sismolog
Sona Kavafyan Öğretmen, yazar
Şahan Ardzruni Piyanist
Vahan Acemyan Öğretmen
Vahe Kılıçaslan Manken
Vahram Biricik Mühendis
Vartan Ozinyan Ekonomist
Vartan Paçacı Grafiker
Varteni Amirhanyan Kimyacı
Varteres Karagözyan Şair
Varujan Köseyan Gazeteci
Vazken Değirmentaş Fotoğraf sanatçısı
Yaşar Saraçoğlu Fotoğraf sanatçısı
Zare Magar Denizaltı araştırmacısı
   
 
 
 

Ünlü Getronaganlılar (Aramızdan ayrılanlar...)

Antranik Kılıçyan Öğretmen, ressam
Ara Aprahamyan Yazar
Ara Aratan Mimar
Ara Bartevyan Koro şefi
Ara Güler Fotoğraf Sanatçısı
Ara Koçunyan Gazeteci
Aram Haygaz Yazar
Aram Pehlivanyan - A.Şavarş Şair
Ardavazt Sürmeyan Tarihçi
Armen Girag Opera sanatçısı
Armenag İpekyan Aktör
Arşag Alboyacıyan Araştırmacı yazar
Arşag Çobanyan Araştırmacı, yazar, çevirmen
Aşod Keçyan Gazeteci
Avedik Mesrobyan Öğretmen, müdür
Avedis Aliksanyan Gazeteci ,yazar
Bağdasar Manuelyan Doktor, öğretmen
Bedros Zaroyan Yazar
Boğos Kevorkyan Öğretmen, müdür
Dikran Hacyan Yazar
Diran Kırmoyan Kimyager, yazar
Garbis Cancigyan Şair
Garbis Garakyan Ekonomist
Garbis Kürkçüyan Öğretmen, müdür
Hagop Mıntzuri Taşra edebiyatçısı
Hagop Siruni (Cololyan) Araştırmacı yazar
Hayg Berberyan Araştırmacı yazar
Haygazun Kalustyan Şair
Hıraç Zartaryan Romancı
Hıraçya Acaryan Dil bilimci
Kamer Andonyan Bilim adamı
Karekin Kazancıyan Türkiye Ermenileri Patriği
Karnik Aliksanyan Bilim adamı
Keğam Kerovpyan Öğretmen
Keğam Parseğyan Yazar
Krikor Fıçıcıyan Şair
Levon Zaven Sürmelyan Yazar
Manug Aslanyan Gazeteci
Mıgırdiç Hacyan Makale yazarı
Misak Medzarentz Şair
Nigoğos Sarafyan Şair
Nurhan Altunyan Doktor, yazar
Onnik Çiftesaraf Yazar
Pakarad Tevyan Makale yazarı
Rafael Şişmanyan Ressam
Rupen Maşoyan Yazar
Sona Der Markaryan Yazar, öğretmen
Vahan Tekeyan Şair
Vahram Tatul Şair
Vartan Gomikyan Öğretmen, yazar
Vartan İhmalyan Yazar
Yenovk Armen Makale yazarı
Yervant Manuelyan Bilim adamı
Yervant Sırmakeşhanlıyan (Yeruhan) Yazar

 

 

YERVANT MANUELYAN (1873-1948)

 

 

Getronagan Lisesi'nin ilk mezunlarındandır (1891).

 

MANUELYAN, 1900'de Paris Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1902'de Pastör Enstitüsü'ne girmiş ve ölümüne dek, aralıksız, araştırmacı olarak bu enstitüde çalışmış, literatüre geçmiş saygıyla anılan bir kişi.

 

O, bugün de Pastör Ensititüsünün müzesinde, kullandığı eşyaları, objeleriyle bir köşeyi işgal etmiş, yaşıyor!

Enstitü yetkilileri Manuelyan'la ilgili araştırmalarımıza karşı çok duyarlı davranıp, onunla ilgili geniş bilgileri bizlere aktardılar.

 

Manuelyan'ın Araştırmalarından Örnekler: Bir dokubilimci (Histolog) olan Manuelyan kuduz mikrobunun etkisinin, ısıran hayvanın sadece salgısıyla değil, dil dokusunda, dil yüzeyinin birkaç mm. altında bulunan sinir hücreleriyle de ilintili olduğunu ispatlamış, böylece kuduzun ısırma yoluyla bulaştığını kesinleştirmiştir.

 

Ayrıca, Sifilis(Frengi) ve Sodoku (farelerin ısırmasıyla bulaşan bir hastalık) hastalıklarıyla ilgili, önemli teorik ve pratik çalışmaları, buluşları olmuştur.

 

 

O, sadece "bir tek"i, belki de alanındaki "ilk"i okulumuzun 115 yıllık eğitim - öğretim sürecinde alanında başarılı birçok kişinin bulunduğunu biliyor, "onlar"ın bugünkü öğrencilerimize iyi birer örnek teşkil ettiklerine inanıyoruz.

 

 

ARA GÜLER

 

1928'de İstanbul Beyoğlu'nda doğdu. 1951 yılında Getronagan Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında film stüdyolarında çalıştı, Muhsin Ertuğrul'un açtığı tiyatro kurslarına devam etti. 1950'de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başladı. Bir yandan da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne devam ediyordu. Ermenice gazete ve edebiyat dergilerinde öyküleri yayınlandı. 1961 yılına kadar Hayat dergisinde fotoğraf bölümü şefi olarak çalıştı. 1961'de Photography Annual, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl ASMP'ye (Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği) kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye'den tek üyesi oldu. ABD'de, Almanya'da, Paris'te çeşitli sergiler açtı. Bertrand Russel, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Picasso, Salvador Dali gibi birçok ünlünün fotoğrafını çekti, röportajlar yaptı. 1979'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin foto muhabirliği dalındaki birincilik ödülünü aldı. 2000 yılında Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob tarafından kendisine liyakat nişanı verildi.

 

 

1980'de fotoğraflarının bir kısmı Karacan Yayıncılık tarafından kitap haline getirildi. 1986'da Hürriyet Vakfı'nca basılan Prof. Abdullah Kuran'ın yazdığı Mimar Sinan kitabını fotoğrafladı. Bu kitap 1987'de Institute of Turkish Studies tarafından İngilizce olarak yayınlandı. 1989'da Hil Yayınları Ara Güler'in Sinemacıları kitabını yayınladı. Yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtlarının fotoğrafları, 1992'de Fransa'da, ABD ve İngiltere'de ve Singapur'da Turkish Style başlığıyla, Fransa'da ise Demeures Ottomanes de Turquie adıyla yayınlandı. Dünya Şirketler Grubu tarafından 1994'te Eski İstanbul Anıları, 1995'te Yitirilmiş Renkler; Ana Yayıncılık tarafından 1994'te Bir Devir Böyle Geçti, Kalanlara Selam Olsun ve 1995'te Yüzlerinde Yeryüzü adlı kitapları yayınlandı; YGS Yayınları ise 1998'de doğumunun 70. yılı anısına Ara Güler'e Saygı adlı bir kitap yayınladı. Aras Yayıncılık ise 1995'te Ara Güler'in Ermenice öykülerini Papelonen Verç Bidi Abrink adıyla kitaplaştırdı ve 1996'da bu kitabı Babil'den Sonra Yaşayacağız adıyla Türkçe olarak yayınladı.

 

 

Ara Güler'in fotoğraflarının büyük bir bölümü Fransa, ABD ve Almanya'da çeşitli müzelerde sergilenmektedir.

1886 - 2023
Copyright © 2008 Özel Getronagan Ermeni Lisesi
web tasarım : www.alendursun.com