Eğitim Felsefemiz


Tüm kadrosuyla eğitimin dinamizmini kavrayabilmiş, geleneksel güzellikleri yitirmeden öğrencilerine çağdaş olanı verebilen, öğrenen ve öğreten bir kurum olma anlayışı içinde yönetici ve öğretmenlerinin kendilerini sürekli yenilediği,karşılıklı saygı ve sevgi temelinde eğitim sürecini sürekli yenileyen bir anlayışı benimsiyoruz. Bu felsefeyle;

  • Kültürel faaliyetlerin öğrencilerin eğitiminde etkin bir rol oynadığı

  • Öğrenci kurullarında oluşan fikirlerin ciddiyetle ele alındığı

  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin önemsendiği

  • Velilerin okulla iletişiminin rahatlıkla sağlandığı

  • Beceri ve yetenekleri hangi alanda olursa olsun (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkçe - Matematik, Sanat) tüm öğrencileri en iyi şekilde bir yüksek öğrenim kurumuna hazırlayan bir eğitimi gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

1886 - 2023
Copyright © 2008 Özel Getronagan Ermeni Lisesi
web tasarım : www.alendursun.com