Veli / Բառ Խաղի Մրցում


1

Կազդուրման Կայանի կողմէ կազմակերպուած «Միջվարժարանային Բ. Բառ Խաղի Մրցում»ին վարժարանէս մասնակցեցան Ժ. Դասարանի աշակերտներ՝ Սարին Իչ, Վարդան Մամիկոնեան եւ Արտէն Ճան Չէքմէնը:


Մրցումի աւարտին անոնք հանդիսացան իրենց սեղանին առաջինը, իսկ մասնակից 6 խումբին մէջ երկրորդ:


Կը շնորհաւորենք կազմակերպիչները եւ բոլոր մասնակիցները:

  • 3
  • 4
  • hay scrabble
1886 - 2023
Copyright © 2008 Özel Getronagan Ermeni Lisesi
web tasarım : www.alendursun.com