1981


1981

1981

Շրջանաւարտներու Ցանկ / Mezunlar Listesi

List of Graduates

 

  1. Գարեգին Չալըշքան / Karekin Çalışkan
  2. Միրիճան Տէյիրմէնճի / Mirican Değirmenci
  3. Օննիկ Ֆարատ Ալմուխանեան / Onnik Farad Almuhanyan
  4. Արամ Մանուկ Քէլէշեան / Aram Manuk Keleşyan
  5. Մուրատ Թանտըրճը / Murad Tandırcı
  6. Կարօ Կոպէլեան / Garo Gobelyan
  7. Նուպար Տողան / Nubar Doğan
  8. Եղիա Գարատաշ / Yeğya Karadaş
  9. Շէնօլ Տարտար / Şenol Dardar
  10. Տողան Կիւկիւշ / Doğan Güğüş
1886 - 2023
Copyright © 2008 Özel Getronagan Ermeni Lisesi
web design : www.alendursun.com