1965


1965

1965

Շրջանաւարտներու Ցանկ / Mezunlar Listesi

List of Graduates

 

  1. Բարսեղ Տէմիրտէօվէր / Parseğ Demirdöver
  2. Կիւլպէնկ Քէտիլէրլի / Gülbenk Kedilerli
  3. Յովհաննէս Կարապետեան / Hovhannes Garabedyan
  4. Սարգիս Գարանֆիլ / Sarkis Karanfil
  5. Սեդրակ Սալլապաշօղլու / Setrak Sallabaşoğlu
  6. Յովսէփ Թոքատ / Hovsep Tokat
  7. Պերճ Չէհրէճի / Berç Çehreci
  8. Վարուժան Եաղճըօղլու / Varujan Yağcıoğlu
  9. Գառնիկ Էօզաթթար / Karnik Özattar
  10. Սեդրակ Դաւիթեան (Տավուտհան) / Setrak Tavityan (Davudhan)
  11. Արմէն Բարունակ / Armen Parunak
  12. Արթօ Երամեան / Arto Yeramyan
  13. Պօղոս Ուզաշճը / Boğos Uzaşçı
  14. Յովհաննէս Գուլաք / Hovhannes Kulak
  15. Կարապետ Պիւյիւքանտոնօղլու / Garabed Büyükandonoğlu
  16. Արամ Տ. Մովսէսեան / Aram D. Movsesyan
  17. Հայկ Մամիկոնեան / Hayk Mamigonyan
  18. Սարգիս Շաքարեան / Sarkis Şakaryan
  19. Արա Մելիքեան / Ara Melikyan
  20. Աբէլ Չէլիք / Apel Çelik

 

 

 

1886 - 2023
Copyright © 2008 Özel Getronagan Ermeni Lisesi
web design : www.alendursun.com