1962


1962

1962

Շրջանաւարտներու Ցանկ / Mezunlar Listesi

List of Graduates

  1. Բենիկ Գույումճու / Penik Kuyumcu
  2. Գաբրիէլ Չուպուքճուօղլու / Kapriel Çubukçuoğlu
  3. Վազգէն Ազարիկ Պիւլպիւլ / Vazken Azarik Bülbül
  4. Համբարձում Քէշիշեան / Harpartsum Keşişyan
  5. Սարգիս Չէթին / Sarkis Çetin
  6. Գրիգոր Գազանճեան / Krikor Kazancıyan
  7. Յարութիւն Թուզգայա / Harutyun Tuzkaya
  8. Նշան Կիւզէլպօյաճըօղլու / Nışan Güzelboyacıoğlu
  9. Խաչատուր Սավսա / Haçadur Savsa
  10. Արամ Մարկոսօղլու / Aram Margosoğlu
1886 - 2023
Copyright © 2008 Özel Getronagan Ermeni Lisesi
web design : www.alendursun.com