1942


1942_copy

1942

Շրջանաւարտներու Ցանկ / Mezunlar Listesi

List of Graduates

 1. Անդրանիկ Գըլըճեան / Antranik Kılıçyan
 2. Աշոտ Յակոբեան / Aşod Hagopyan
 3. Արփիար Պօղոսեան / Arpiar Boğosyan
 4. Արշակ Մանուկեան / Arşak Manugyan
 5. Երուանդ Քիւրքճեան / Yervant Kürkçüyan
 6. Ժիրայր Թուրան / Jirayr Turan
 7. Ժիրայր Նահապետեան / Jirayr Nahabedyan
 8. Կարապետ Պէնլեան / Garabed Benliyan
 9. Կարպիս Ժամկոչեան / Garbis Jamgoçyan
 10. Հերմոն Եավրուեան (Արաքս) / Hermon Yavruyan (Araks)
 11. Մարկոս Հայկազ Սաղըրեան / Margos Haygaz Sağıryan
 12. Միհրան Պէրքքաշ / Mihran Berkkaş
 13. Յակոբ Թաշճը / Hagop Taşçı
 14. Յակոբ Մարկոսեան / Hagop Margosyan
 15. Յովսէփ Կաթթող / Hovsep Gattoğ
 16. Յակոբ Մոմճեան / Hagop Momciyan
 17. Շուշան Գոստիկեան Էլճէօմէրտ / Şuşan Kosdigyan Özdemir
 18. Պետրոս Պաղտասար / Bedros Bağdasar
 19. Սեպուհ Երամեան / Sebuh Yeramyan
 20. Պետրոս Զօպեան / Bedros Zobyan
 21. Վահրամ Փոլատ / Vahram Polat
 22. Վարդան Այնաճեան / Vartan Aynacıyan
 23. Ալիս Անտոնեան / Alis Andonyan
 24. Անահիտ Գալուստեան / Anahid Kalustyan
 25. Անահիտ Կէվրէկեան / Anahid Gevrekyan
 26. Գեղանոյշ Նազարէթեան / Keğanuyş Nazaretyan
 27. Մայտա Օլչայ / Mayda Olçay
 28. Մառի Ղազարեան / Mari Ğazaryan
 29. Մարիամ Աճիլեան / Mariam Acilyan
 30. Նուարդ Անըլ / Nıvart Anıl
 31. Շաքէ Մեծատուրեան / Şake Medzaduryan
 32. Շուշան Կէօզիւրեան / Şuşan Gözüryan
 33. Ոսկի Մարզմանեան / Vosgi Marzmanyan
 34. Ովսաննա Առաքելեան / Ovsanna Arakelyan
 35. Սրբուհի Մազլում / Sıpuhi Mazlum
1886 - 2023
Copyright © 2008 Özel Getronagan Ermeni Lisesi
web design : www.alendursun.com