GETRONAGAN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Nerses Varjabedian
İstanbul Ermenilerinin öğretim mazisi, 15. yy 'ın sonlarında, genelde kilise çevresinde rahipler tarafından yönetilen "dershane" lere dayanır. Ancak resmi öğretim, Şınorhk Mıgırdiç Amira Miricanyan'ın Kumkapı'da bir ilkokul açmak için 1790 yılında aldığı resmi izinle başlar. Cemaatin bir yüksek okul açma ihtiyacı ise 1838 'de ortaya çıkar, ilerici mimarlar Garabet Amira Balyan ve Hovhannes Amira Serveryan öncü olurlar. Kudüs Birliği 'nin Üsküdar 'daki manastırı onarılıp yatılı bir okula çevrilir. Böylece "Azkayin Cemaran Surp Yerusağemi" [Kutsal Kudüs Cemaat Okulu] açılır. Nevar ki maddi imkânsızlıklar nedeniyle bu okulun ömrü çok kısa olur ve birkaç yıl içinde kapanır. 1860 'larda ise Osmanlı Ermeni Anayasası 'nın (Nizamname-i Millet-i Ermeniyan) kabuluyla ikinci bir yüksek eğitim dalgası başlar. Garabet Şahnazaryan Vartabet ve Nubar Paşa öncülüğünde Hasköy 'de Nubar-Şahnazaryan Okulu açılır.

devamı»


GENÇLER I. DÜNYA SAVAŞINI KONUŞUYOR

gencler_tart__s__yorafis I. Dünya Savaşı 20. Yüzyılın en kanlı savaşlarından biri oldu. Milyonlarca insanın hayatını elinden alan bu acımasız savaş aynı zamanda yeni dünya sisteminin de temellerinin atılmasına neden oldu. Bu gün yaşadığımız pek çok meselenin I. Dünya savaşı sonrası kurulan Dünya sistemle ilgili olduğunu söylemek abartı olmaz. Bu kadar önemli olmasına rağmen, bu savaşın özellikle ülkemizde yeterince incelendiği, tartışıldığı ve bu konuda yeterince çalışma üretildiği söylenemez. Yine ilk ve orta öğretimde I. Dünya savaşının öğretim sürecinin de çok sorunlu olduğu rahatlıkla görülebilir. Daha da önemlisi bu konular kısmen ve dar çevrelerde tartışılırken, bizzat bu süreçlere maruz kalan öğrencilerin görüşlerinin hiç sorulmaması başka büyük bir soruna işaret ediyor. Katılımcı bir eğitim anlayışının gelişmesi ancak öğrencilerin de bu tartışma süreçlerine dahil edilmesiyle mümkün olabilir.

Bu fikirlerden yola çıkarak, Tarih Vakfı'nın I. Dünya savaşının yüzüncü yılı nedeniyle düzenlediği sempozyumlara, altı lisenin katılımıyla gerçekleştirilen "Gençler I. Dünya Savaşını konuşuyor" başlıklı bir etkinlik dâhil ettik.

Bu projeye katılan lise öğrencileri, on iki değişik ülkenin, ilk ve orta öğretim ders kitaplarına ulaştılar, bu kitaplarda I. Dünya savaşı ile ilgili olan bölümleri bularak bunları Türkçeye çevirdiler. Daha sonra çevirdikleri bu metinleri, belirli kriterler doğrultusunda inceleyerek sunumlar hazırladılar. Etkinliğimizin amacı Türkiye dâhil dünyanın değişik ülkelerinde I. Dünya savaşının nasıl öğretildiğini ve nasıl anlatıldığını ortaya koyarak tartışmaktır.Etkinlik 13 Nisan günü saat 11.00'da Sainte Pulcherie Fransız Lisesi'nin gösteri salonunda gerçekleştirilecektir.

3. ARA GÜLER 100 YILLIK OKULLAR FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞLIYOR

__STANBULUN_SOKAKLARI_LOGO

İstanbul'un 100 yıllık Liselerinin Öğrencilerini Mezunumuz Ara Güler adına düzenlediğimiz yarışmaya katılımını bekliyoruz.Yarışma Şartnamesi ve Katılım Formu için lütfen tıklayınız...


Etkinlikler

Son Eklenenler

MEB Haberler

1886 - 2014
Copyright © 2008 Özel Getronagan Ermeni Lisesi
web tasarım : www.alendursun.com